Selecteer een pagina

Ante Genesis

Ik schrijf dit boek over een periode toen er nog geen tijd bestond. Er geen verleden of toekomst was en zeker geen nu. Ik schrijf dit verhaal over een periode voordat alles begon. Ante Genesis. Voordat er een waarheid of leugen was. Er bestond nog geen goed of kwaad, geen werkelijkheid, geen licht en geen duisternis. Ik was erbij maar bestond nog niet. In deze periode was er niets geen aarde geen zon of andere hemellichamen. Het is de tijd voordat alles begon. Alles was nog mogelijk, niets was geschapen of gemaakt. Nog niets was bedacht of verzonnen. Alles wat je dacht kon werkelijkheid worden.

Er bestond geen zwaartekracht, geen lichaam of ziel. Geen dood of leven. Geen koningen of onderdanen. Geen mens of geest. Geen dieren of andere wezens. Het is de tijd voordat tijd er was. Er waren geen godsdiensten, filosofieën of theorieën. Geen Haat of liefde, geen kleur en geen schaduw. Er was niets en uit dit niets is alles ontstaan.

Alles wat er nu is en alles wat geweest is en komen zal. Alles wat er nu niet is had kunnen ontstaan, als het was bedacht of was gewild. De vaardigheid om te creëren is verloren gegaan. Alles wat ik nog weet van de Ante Genesis heb ik opgeschreven in dit boek. Alles wat je in dit boek leest zal in je geheugen gegrift staan, maar je zal het niet onthouden. Niets uit dit boek kan naverteld worden en niets uit dit boek kan worden gekopieerd.

  Zo zal er altijd maar een boek Ante Genesis zijn. Alle andere boeken hierover zullen onecht zijn. Hoewel ik betwijfel of er iemand een poging zal doen om de gelezen woorden uit dit boek op te schrijven. De kennis in dit boek is onmetelijk groot en niet geschikt voor de mens of andere wezens. Sterfelijke of onsterfelijk. De kennis van dit boek kan deze wereld vernietigen of juist herscheppen. Alleen ik ben bij machte geweest om dit boek te schrijven want ik was erbij toen de aarde geschapen werd de werelden ontstonden de planeten gemaakt werden, ik was erbij.

Niet vanaf het begin of tot het eind van de Ante Genesis. Er bestond geen tijd, geen waarheid of leugen. Geen geheugen of herinnering. Geen woorden of tekens. Dit is het boek Ante Genesis. Vernietig het als je in handen krijg het kan alle rampspoed veroorzaken. De kunsten, vaardigheden en mogelijkheden uit het Ante Genesis zijn vermeld in dit boek. De kennis hiervan, in goede of slechte handen, kan alleen onheil veroorzaken. Dus vernietig dit boek en wees gewaarschuwd.

De klaagmeester

Share!!

Deel dit bericht met jouw social network